SchoolSecure
Doelgroep
Dreigingen
Modulaire Aanpak
Diensten
Contactformulier
Sitemap

SchoolSecure

SchoolSecure adviseert en begeleidt onderwijsinstellingen op het gebiedt van integrale veiligheid. SchoolSecure beschikt over unieke en zeer ruime kennis van en ervaring met veiligheid in het onderwijs. Hiermee onderscheidt SchoolSecure zich van alle andere organisaties in Nederland die actief zijn op het gebied zijn van integrale veiligheid. Uitgangspunt van SchoolSecure is dat veiligheidsmaatregelen nimmer het bijzondere karakter van een onderwijsinstelling mogen aantasten.

 

SchoolSecure verricht audits, adviseert over sociale-, organisatorische en fysieke aspecten die leiden tot een veiligere onderwijsinstelling. SchoolSecure adviseert en assisteert tevens bij de op- en inrichting van de crisisorganisatie van de onderwijsinstelling en verzorgt de crisiscommunicatie. SchoolSecure traint en stelt alle benodigde protocollen, regels en richtlijnen op die betrekking hebben op de veiligheid en welzijn (bijv. crisisprotocollen- en pestprotocollen). SchoolSecure fungeert als klankboord voor besturen van onderwijsinstellingen.

 

SchoolSecure werkt zoveel mogelijk met vaste tarieven.

SchoolSecure | info@schoolsecure.nl
UA-45755149-1